Składanie wniosków do Fundacji jeszcze nigdy nie było tak proste.

Zaloguj się

Jak to działa?

Założenie profilu

Założenie profilu jest proste - wystarczy podać informacje o swojej organizacji.

Nowy wniosek

Po zalogowaniu do swojego profilu wybieramy w menu „Wnioski” i tworzymy nowy wniosek. Można go zapisywać i redagować wielokrotnie, zanim złożymy go do Fundacji.

Złożenie wniosku

Kiedy wniosek jest gotowy, wybieramy „Złóż wniosek” i wniosek o dofinansowanie trafi do specjalistów Fundacji.

Weryfikacja

Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez specjalistę (w tym czasie mogą się z Państwem kontaktować pracownicy Fundacji w celu uzupełnienia danych) Fundacja skieruje wniosek do dalszego procedowania.

File Icons

Mam pytania

Pliki do pobrania, filmy wprowadzające, podręczniki itd. itp.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

File Icons

Cele programowe

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Zadania fundacji

  • podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego;
  • promocji polskiej kultury i tradycji narodowych;
  • poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski;
  • pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków;
  • angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.