Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych, ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Fundacji. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych.